رایزنی مقام‌های چین و روسیه در باره چشم‌انداز همکاری هسته‌ای دو کشور


تهران- ایرنا- آلکسی لیخاچف رئیس شرکت هسته‌ای روس‌اتم و ژانگ کجیان رئیس آژانس انرژی اتمی چین درباره پروژه‌های مشترک هسته‌ای و چشم‌انداز همکاری‌های دوجانبه در این زمینه رایزنی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121402/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C