راهبرد کانادا برای تقویت موقعیت نظامی در منطقه هند و اقیانوسیه / با چین مقابله می کند


تهران- ایرنا- دولت کانادا از راهبرد جدید خود برای تقویت موقعیت نظامی و امنیت سایبری در منطقه هند و اقیانوسیه ارائه کرد و وعده داد با چین مقابله کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955201/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87