رئیس مجلس پاکستان: انقلاب اسلامی عزت و حاکمیت را برای ایران به ارمغان آورد 


تهران – ایرنا- رئیس مجلس ملی پاکستان با تبریک روز ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: رویداد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی برای ایران بود که عزت و حاکمیت را برای مردم این کشور به ارمغان آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027177/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87