رئیس جمهوری کره جنوبی: سئول، علیه کره شمالی به زور متوسل نمی‌شود

رئیس جمهوری کره جنوبی گفت: « ما نمی توانیم ضمانت امنیتی به کره شمالی دهیم اما هیچ یک از ما در دولت نمی خواهیم  غیرمنطقی و بی دلیل شرایط موجود در کره شمالی را با زور تغییر دهیم.» 

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری « یونهاپ »، اظهارنظرهای رئیس جمهوری کره جنوبی امروز در کنفرانس مطبوعاتی در ۱۰۰ روزگی انتساب «یون سوک یول» گفته شد و نشانگر ارائه فرصتی دیگر برای صلح به پیونگ یانگ است که پس از پیشنهاد جسورانه برای بازسازی اقتصاد کره شمالی در ازای برداشتن گام‌هایی از سوی کره شمالی برای خلع سلاح اتمی ارائه شد. 

رئیس جمهوری کره جنوبی طی سخنرانی خود در «روز آزادی» از جزئیاتی درباره برنامه جسورانه‌اش که به شکل چشمگیری اقتصاد کره شمالی را بهبود می بخشد و کمک‌هایی در زمینه پروژه‌های زیرساختی در صورت برداشتن گام‌هایی برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی سخن گفت. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84857170/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF