رئیس جمهوری چین: از بهبود بیشتر روابط ایران و عربستان حمایت می‌کنیم


تهران- ایرنا- رییس جمهوری چین در تماس تلفنی روز گذشته خود با ولیعهد عربستان با تاکید دوباره به تعهد پکن در حمایت از بهبود بیشتر روابط ریاض و تهران، نسبت ادامه روند توسعه روابط دو کشور پس گفت‌وگوهای اخیر در پکن ابراز امیدواری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068910/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85