رئیس تایوان در واکنش به رزمایش چین: غیرمسئولانه بود


تهران- ایرنا- تسای اینگ ون رئیس حکومت تایوان رزمایش سه روزه چین در اطراف این جزیره را «نگرش غیرمسئولانه یک کشور بزرگ» خواند و گفت این تمرینات نظامی باعث بی‌ثباتی در تایوان و منطقه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079507/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF