رأی پارلمان مالزی به لغو مجازات اعدام و حبس ابد


تهران- ایرنا- پارلمان مالزی روز دوشنبه به تغییرات قضایی که بر اساس آن مجازات اعدام و حبس ابد در این کشور به صورت رسمی لغو می‌شود، رأی داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072889/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D8%AF