دیپلمات کهنه‌کار آمریکا به عنوان مقام ارشد امور چین منصوب شد


تهران- ایرنا – براساس گزارش رویترز به نقل از منابع آگاه، دولت آمریکا مارک لامبرت دیپلمات کهنه کار را به عنوان مقام عالی رتبه برای دفتر امور سیاست چین انتخاب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85214277/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF