دولت تایلند ۱۳ میلیارد دلار هزینه کرونا کرد


تهران- ایرنا- بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی دولت تایلند، این کشور در سه سال گذشته بیش از ۴۴۴ میلیارد بات معادل ۱۲.۸ میلیارد دلار برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور هزینه کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048130/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF