خلیلزاد: اجرای کامل توافقنامه دوحه، هدف مشترک نشست قطر باشد


تهران-ایرنا- «زلمی‌ خلیلزاد» نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با ارایه پیشنهادهایی به شرکت‌کنندگان “نشست‌ آتی سازمان ملل در مورد افغانستان”، تاکید کرد که اجرای کامل توافقنامه دوحه، باید به‌عنوان هدف مشترک پذیرفته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088103/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF