خبرگزاری کره جنوبی: رهبر کره شمالی عازم روسیه شد


تهران – ایرنا – یک مقام دولت کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد رهبر کره شمالی با قطار شخصی خود در حال حرکت به سمت روسیه برای دیدار با رئیس جمهوری این کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225598/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF