خبرگزاری ژاپن: باید تحریم های بیشتری علیه روسیه اعمال شود


تهران- ایرنا – کارشناسان روابط بین الملل معتقدند از آنجا که جنگ اوکراین ادامه دارد، ژاپن به عنوان رئیس گروه ۷ در سال ۲۰۲۳ باید تلاش کند تا کشورهای بیشتری را به تحریم علیه روسیه ترغیب کند و فشارها را بر مسکو افزایش دهد تا مذاکرات آتش بس برای این جنگ آغاز شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982116/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF