حمایت کره شمالی از حاکمیت و امنیت روسیه


تهران-ایرنا- کانگ سون نام، وزیر دفاع کره شمالی روز پنجشنبه از تلاش ارتش روسیه و مردم این کشور برای حفاظت از حاکمیت و امنیت کشورشان حمایت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182653/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87