حجم تجارت چین و روسیه به بیشترین میزان از زمان شروع جنگ اوکراین رسید


تهران- ایرنا- با وجود کاهش تجارت بین المللی چین، حجم تجارت چین و روسیه در دو ماه گذشته به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید. چین و روسیه برای رسیدن به تجارت ۲۰۰ میلیارد دلاری تا پایان سال جاری میلادی برنامه‌ریزی کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133340/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86