جاکارتا پست: عملگرایی چراغ راه توسعه روابط ایران و اندونزی است


تهران –ایرنا– روزنامه پرتیراژ جاکارتا پست در مقاله ای به سفر اخیر رئیس جمهور ایران به اندونزی و آثار و نتایج این سفر بر دو کشور و منطقه پرداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120442/%D8%AC%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA