جان کری به چین می رود


تهران – ایرنا– وزارت محیط زیست چین امروز چهارشنبه طی بیانیه ای اعلام کرد طبق توافق دو طرف، جان کری نماینده ویژه دولت آمریکا در امور آب و هوا از ۲۵ تا ۲۸ تیر به چین سفر خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167635/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF