تیمی از فضانوردان روسی، ژاپنی، دانمارکی و آمریکایی راهی ایستگاه فضایی شد


تهران- ایرنا -تیمی چهار نفره متشکل از فضانوردان روسی، ژاپنی، دانمارکی و آمریکایی امروز شنبه با فضاپیمای اسپیس ایکس راهی ایستگاه فضایی بین المللی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210893/%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87