تکاپوی چین برای تسریع اجرای توافق تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس


تهران-ایرنا- یک رسانه چینی در گزارشی با اشاره به تحولات و توافق های همکاری اخیر میان چین و کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس نوشت که پکن برای تسریع در اجرای توافق تجارت آزاد با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به تکاپو افتاده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190667/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C