توکیو دوره صرفه‌جویی انرژی در تابستان را آغاز کرد


تهران- ایرنا – با توجه به پیش‌بینی کمبود انرژی برق در تابستان جاری در منطقه توکیو، خانه‌ها و کسب و کارها از امروز شنبه دوره صرفه جویی انرژی از ماه ژوئیه تا اوت(تیر/شهریور) را آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156349/%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF