توافق استرالیا و آمریکا برای افزایش همکاری‌های نظامی با ژاپن


تهران- ایرنا – آمریکا و استرالیا توافق کردند تا گام های بیشتری را برای همکاری با ژاپن در زمینه نظامی از جمله دعوت از این کشور برای شرکت در عملیات مشترک دریایی بردارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963712/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86