تنش دریایی بین چین و فیلیپین بالا گرفت


تهران – ایرنا- مقامات فیلیپینی در پی توقیف دو قایق نظامی این کشور توسط گارد ساحلی چین، سفیر چین در مانیل را برای اعلام رسمی اعتراض خود به پکن، فراخواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191716/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA