تلاش های چین برای رشد انرژی‌های پاک


تهران- ایرنا- براساس یک مطالعه جدید رشد سریع ظرفیت انرژی‌ بادی و خورشیدی در چین ممکن است به مهار تصاعد گازهای گلخانه‌ای خیلی سریعتر از آنچه پیشتر انتظار می‌رفت، بینجامد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156315/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9