تلاش‌های ژاپن برای ورود شرکت‌های خصوصی به توسعه تکنولوژی دفاعی


تهران- ایرنا – دولت ژاپن امروز چهارشنبه راهکارهایی برای توسعه تکنولوژی دفاعی خود با هدف ترغیب شرکت های خصوصی برای پیوستن به ایجاد تجهیزات پیشرفته از جمله ربات های کوچک و موادی که توانایی تعمیرخودکار دارند، ارائه داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154552/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C