تقویت روابط ایران و چین در سایه رشد مبادلات تجاری


تهران – ایرنا – شبکه تلویزیونی الشرق سفر فردا سه شنبه آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکن را مهم و در راستای تقویت همکاری دوجانبه ارزیابی کرد و با ارایه آماری، از رشد مبادلات تجاری بین دو کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028937/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C