تایوان : ۵ جنگنده چینی حریم هوایی ما را نقض کردند


تهران-ایرنا-وزارت دفاع تایوان بامداد جمعه خبر داد که پنج هواپیمای نظامی چینی صبح امروز حریم هوایی ما را نقض کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141886/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%B5-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF