تایوان از ثبت عبور دو ناو روسی از ساحل شرقی این جزیره خبر داد


تهران – ایرنا – وزارت دفاع تایوان بامداد چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که عبور دو ناو نیروی دریایی روسیه در ساحل شرقی این جزیره را ثبت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153747/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF