تاکید پکن و دمشق بر لغو تحریم‌های ظالمانه علیه سوریه در بیانیه سران


تهران-ایرنا- پس از دیدار روسای جمهوری چین و سوریه در شهر «هانگژو»، دو طرف در بیانیه مشترکی بر ضرورت لغو تحریم‌های ظالمانه غرب علیه سوریه تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235958/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87