بنیان جدید برای اکتشافات فضایی آمریکا و ژاپن


تهران- ایرنا- از قراردادن یک فضانورد ژاپنی بر روی ماه گرفته تا توسعه ایستگاه فضایی «دروازه قمری»، فهرستی از پروژه‌های فضایی جاه‌طلبانه مشترکی است که قرار است توکیو و واشنگتن بر روی آن کار کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002894/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86