بریکس؛ همکاری امیدبخش و آینده‌ای روشن


تهران – ایرنا – آقای «چانگ هوآ» سفیر جمهوری خلق چین در تهران در یادداشت اختصاصی برای ایرنا با موضوع نشست اخیر سران بریکس و عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در گروه، آینده همکاری های کشورهای بریکس را امیدبخش و روشن توصیف کرد و نوشت: کشورهای بریکس به یک نیروی مهم در شکل دادن به ساختار بین المللی تبدیل شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210521/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86