بروجردی: ایران و چین اراده پولادین برای توسعه روابط دارند


تهران – ایرنا – رئیس انجمن دوستی ایران و چین ضمن ابراز تاثر و تاسف عمیق از درگذشت «جیانگ زمین» رئیس جمهوری اسبق چین، سفر این شخصیت فقید چین به ایران در سال ۱۳۸۱ را برگی درخشان از تاریخ روابط دوستانه دو کشور توصیف و تاکید کرد رهبران دو کشور همواره اراده پولادین برای توسعه روابط داشته و دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962021/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF