بایدن رئیس جمهوری چین را «دیکتاتور» خواند


تهران- ایرنا – تنها یک روز بعد از سفر مهم آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به پکن و دیدارش با عالی ترین مقامات چین از جمله رئیس جمهوری کشور میزبان، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی عجیب «شی جینپنیگ» همتای چینی اش را «دیکتاتور» خطاب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146939/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF