ایران در صدر فهرست مقصدهای جذاب برای گردشگران چینی


تهران- ایرنا- با نزدیک شدن به تعطیلات تابستانی، مسافران چینی علاوه بر مقاصد سنتی اروپا و ایالات متحده، به سایر کشورهای خاورمیانه و آفریقا سفر می کنند و ایران نیز در صدر فهرست مقصدهای جذاب برای گردشگران چینی قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173406/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C