اهداف و چالش‌های پیش روی بریکس


تهران- ایرنا- یک رسانه روسی به مناسبت نشست گروه بریکس در آفریقای جنوبی، اهداف و چالش‌های پیش روی این بلوک غیرغربی که به دنبال عضوگیری جدید و گسترش دامنه فعالیت‌های خود است را ترسیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206430/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3