اهداف اقتصادی سازمان سیا از ایجاد ناآرامی در ایران و برزیل


تهران- ایرنا- یک مجله خبری آنلاین با اشاره به اینکه سازمان سیا عملیاتی را برای ناآرامی‌ها در ایران و برزیل ترتیب داده، اهداف اقتصادی سازمان جاسوسی آمریکا در این راستا را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995427/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84