انفجار و تیراندازی در ساختمان چینی ها در کابل/ احتمال تلفات وجود دارد


تهران- ایرنا – خبرگزاری فرانسه و شبکه خبری الجزیره دقایقی پیش از وقوع انفجار و تیراندازی از سوی افراد ناشناس در مجتمع مسکونی چینی ها در کابل خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968139/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF