اندونزی میزبان اولین رزمایش نظامی آسه‌آن


تهران – ایرنا – نظامیان اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) اولین رزمایش مشترک خود را در اندونزی آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85233763/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86