اندونزی صادرات روغن پالم را محدود می کند


تهران – ایرنا – مقام های اندونزی روز جمعه اعلام کردند که قصد دارند از اول ژانویه برای تضمین عرضه کافی و جلوگیری از کمبود روغن پالم (نخل) در داخل این کشور، میزان صادرات این کالا را محدود و مقررات سخت گیرانه در این زمینه اعمال کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983871/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF