اندونزی به‌دنبال سرمایه‌گذاری برای ساختن نیروگاه هسته‌ای


تهران- ایرنا – آژانس نظارت انرژی هسته ای اندونزی (BAPETEN) اعلام کرد این کشور با هدف توسعه نیروگاه های انرژی هسته ای تا سال ۲۰۳۹ برای تحقق برنامه حذف انرژی فسیلی و برطرف کردن انرژی داخلی به دنبال سرمایه گذاری در این بخش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962619/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C