اندونزی: آینده آوارگان روهینگیا همچنان نامشخص است


تهران- ایرنا- رتنو مارسودی، وزیر امور خارجه اندونزی با بیان اینکه «آینده آوارگان روهینگیا همچنان نامشخص است»، خواستار دستیابی به راه حل سیاسی برای مسئله روهینگیا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85236251/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA