امضای ۳ سند همکاری میان چین و سوریه با حضور بشار اسد و شی جین پینگ


تهران-ایرنا- منابع خبری امروز (جمعه) از امضای سه توافقنامه و سند همکاری میان سوریه و چین با حضور روسای جمهور دو کشور خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235871/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%B3-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86