امضای توافقنامه همکاری دفاعی – امنیتی ژاپن و فیلیپین


تهران- ایرنا- سران کشورهای ژاپن و فیلیپین عصر جمعه با امضای توافقنامه‌ای اعلام کردند همکاری‌های دفاعی – امنیتی دوجانبه توکیو و مانیل را گسترش خواهند داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026482/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86