المقداد: سفر بشار اسد به چین جهش جدیدی در تاریخ روابط دو کشور است


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه سوریه در سخنانی تأکید کرد که سفر رئیس جمهوری کشورش به چین بسیار مهم و جهش جدیدی در تاریخ روابط دو کشور محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235782/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1