افغانستان در میانه بازی مثلث ابرقدرتها

از سوی دیگر روسیه به دنبال روابطی دراز مدت، قابل اعتماد و پایدار با حکومت جدید در کابل است. با این حال جنگ اوکراین و فعالین «آی اس کی- پی» در برخی ولایت های شمالی توجه روسیه را به خود منعطف کرده است. روسیه احتمال می دهد رقیبش یعنی آمریکا نقشه ای برای به دام انداختنش یا در افغانستان و یا در اوکراین داشته باشد. از سوی دیگر ارسال هفته ای پول از سوی آمریکا به کابل و جلسات مخفیانه  مقامات طالبان با آمریکا پشت درهای بسته در دوحه، پازل این مثلث را در این بازی کامل می کند.  

با وجود این ادامه این بازی مثلثی برای حفظ نفوذ ممکن است منجر به تقسیم حکومت فعلی طالبان به گروه های کوچکتری شود که هر کدام به نفع یکی از راس های ابرقدرت این مثلث کار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915153/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7

چین و روسیه آگاهانه به دنبال خلاء ها در افغانستان هستند چرا که هر دو ماموریت ها و برنامه های دیپلماتیک را به شکل فعالی در دست اجرا داشتند درحالی که سایر دفاتر دیپلماتیک خارجی در افغانستان تعطیل شدند.  

بدین ترتیب جنگ بزرگ (روسیه علیه انگلیس)، جنگ سرد (اتحادیه جماهیر شوروی/ روسیه علیه آمریکا) و جنگ در ابعاد جهانی با تروریسم توجه آمریکا، چین و روسیه را به خود جلب کرد تا این سه ابرقدرت برای برتری جویی و سلطه طلبی و تضمین امنیت استراتژیک خود در افغانستان به جنگ بایکدیگر بپردازند.  

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بخشی انگلیسی پایگاه خبری خامه پرس افغانستان به نقل از مقاله «احمد مرزی» فارغ التحصیل دانشگاه کاردان در افغانستان و دانشکده فرماندهی کالج آمریکا نوشت با توجه به خروج سریع و عجولانه آمریکا و شریکانش در ماه اوت سال ۲۰۲۱ از افغانستان، شکل جدیدی از خلاء در منطقه ایجاد شد.  

چین، یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان به لحاظ اقتصادی بی نظیر و شرایط ارتشی بزرگ و عالی از پیش تاثیرات خود را بر طالبان اعمال کرده است. به علاوه روابط تیره و تار پاکستان و طالبان ارزش بیشتری بر روابط دیپلماتیک چین و طالبان داده است. چین به عنوان ابرقدرت نوظهور در آسیا همواره به دنبال سرمایه گذاری در سایر کشورها بوده است. در واقع چین به دنبال گسترش نفوذ در افغانستان از طریق رویکرد غیر مداخله گر در این کشور است.