افزایش ۲۶.۳ درصدی بودجه دفاعی ژاپن/خرید ۱۶ جنگنده اف-۳۵


تهران-ایرنا- رویترز از افزایش ۲۶.۳ درصدی بودجه دفاعی ژاپن و اختصاص بخشی از این بودجه برای خرید ۱۶ جنگنده اف-۳۵ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978296/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B6-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B6-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81-%DB%B3%DB%B5