افزایش قربانیان برخورد قطار در هند به بیش از ۲۸۰ تن


تهران-ایرنا- مقامات محلی هند روز شنبه اعلام کردند شمار قربانیان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در ایالت “اودیشا”ی این کشور به بیش از ۲۸۰ تن و ۹۰۰ زخمی افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130523/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B8%DB%B0-%D8%AA%D9%86