افزایش صادرات فناوری زیردریایی انگلیس به تایوان


تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که انگلیس تایید کرده صادرات قطعات و فناوری زیردریایی به تایوان را به رغم تاثیرات آن بر روابط لندن و پکن، افزایش داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055835/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86