افزایش بی سابقه حس امنیت عمومی در چین

لیو گفت بخش های تحقیقات جنایی در چین موفق شده اند بیش از۴۹ هزار پرونده جنایی را در جریان مبارزات ۱۰۰ روزه برای سرکوب مسائل تهدید کننده امنیت عمومی حل و فصل کرده اند و بالغ بر ۷۲ هزار مظنون را دستگیر کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84832757/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AD%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86

در این کنفرانس، «سان مولی» عضو کمیته حزب وزارت امنیت عمومی گفت از زمان آغاز به کار ۱۸امین کنگره ملی حزب کمونیست چین، ارگان های امنیت عمومی در سراسر کشور رو به افزایش گذاشته است تا را با هدف ساخت یک چین امن تر، مبتنی بر حاکمیت اجتماعی و قانون بصورت هوشمندانه و حرفه ای ایجاد کند تا مردم احساس امنیت و شادی بیشتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: میزان احساس امنیت مردم از ۸۷.۵۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۹۸.۶۲ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری «گلوبال تایمز»، وزارت امنیت عمومی چین بر این باور است میزان حس امنیت در چین در بازه زمانی یک دهه گذشته به بیشترین میزان خود رسیده است و این کشور در حال حاضر به عنوان امن ترین منطقه جهان به شمار می آید.

چین همچنین برای رفع این مشکلات امنیتی تلاش های فراوانی را انجام داده است و تاکنون گروههای فراوانی به جنوب شرق آسیا، خاورمیانه و سایر مناطق جهان ارسال کرده است تا در زمینه اجرای نظم و قانون در سطح بین المللی همکاری کنند.

بر اساس این گزارش، وزارت تبلیغات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز دوشنبه یک کنفرانس مطبوعاتی با موضوع «چین در دهه گذشته»   به بررسی دستاوردهای ارگان های امنیت عمومی این کشور پرداخت.

سان همچنین گفت که در سالهای اخیر با توسعه سریع جامعه اطلاعاتی تغییرات چشمگیری در زمینه ارتکاب به جرم رخ داده است.