استقرار نیروی فضایی آمریکا در کره‌جنوبی برای مهار تهدیدات موشکی پیونگ‌یانگ


تهران- ایرنا- ارتش آمریکا یک واحد از نیروی فضایی خود را در بحبوحه افزایش تهدیدهای موشکی و هسته‌ای کره‌شمالی در کره‌جنوبی مستقر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970455/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C