استقبال استرالیا از ورود دو جنگنده اف-۳۵ ژاپن به این کشور


تهران-ایرنا- وزارت دفاع استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد دو جنگنده اف ۳۵‌ ای نیروی دفاع از خود ژاپن در پایگاه نظامی این کشور فرود آمده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85213890/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81-%DB%B3%DB%B5-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1