از سرمایه‌گذاری۴۱ میلیون یورویی درمازندران تا اوج اختلافات در کابینه نتانیاهو


تهران-ایرنا- سرمایه‌گذاری۴۱ میلیون یورویی درمازندران، بازی غرب با کارت سوخته پهپادهای ایرانی، اختلاف اپوزیسیون ترکیه برای معرفی نامزدمشترک انتخاباتی، اوج اختلافات در کابینه نتانیاهو و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری تجارعمانی درفارس؛ مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041361/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DB%B4%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1